Wij zijn bereikbaar op:
06–40227895 - 06–52011856 of info@belger-kupers.nl
Volg ons ook op

Visie

Wij kijken naar de kwaliteit van de communicatie en interactie vanuit RiK. RiK is ons model dat een globale ordening aanbrengt in de structuur van onze communicatie en interactie (zie afbeelding hiernaast). Dit model bestaat uit de drie pijlers: Relatie, inhoud en Kennis, RiK dus.

  • Relatie staat voor ‘hoe’ het proces verloopt tussen de teamleden. Denk hierbij aan: onderling vertrouwen, macht, respect, sfeer, omgangsvormen, veiligheid, feedback, etc.
  • Inhoud staat voor het ‘wat’ van het werk. Denk hierbij aan: productie, informatie, aantallen, casuïstiek, kennis, ideeën, theorieën , etc.
  • Kader staat voor de randvoorwaarden waarbinnen we werken. Denk hierbij aan: werkwijze, planning, taakverdeling, procedures, functiebeschrijving, teamplan, wetgeving, etc.

Stabiliteit

In organisaties en teams, en zelfs in één op één contacten merken we dat de focus vaak erg ligt op de inhoud. Dat hoeft geen probleem te zijn. Alleen als ‘het ffe niet lekker loopt’, als doelstellingen moeizaam gehaald worden of als er frictie is binnen de organisatie of het team is dat vaak wel een probleem. Leunen op de inhoud levert dan een wankele basis op voor gezonde communicatie en interactie. Dat maakt onze RiK geërgerd (geërgerd in het Engels = irk) en instabiel (zie afbeelding).

Wij geloven dat in teams en organisaties hun succes vooral gebaseerd is op de Relatie. Als die goed is, gaat het gezamenlijk werken aan het Kader veel gemakkelijker en effectiever omdat iedereen ‘er mag zijn’ en betrokken is. Dat geeft een solide basis voor gezonde communicatie en interactie. Steunend op de pijlers Relatie en Kader wordt RiK blij en stabiel (zie afbeelding). Vanuit daar zal de inhoud als het ware ‘vanzelf’ volgen!

Relatie

Wij geloven dat de pijler Relatie de basis vormt voor succesvolle organisaties en teams. Als we het over de Relatie hebben, is het voor ons vanzelfsprekend dat Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) in beeld komt. NLP richt zich namelijk op alle facetten van ieders persoonlijke aandeel in die Relatie, ook wel effectief communiceren! In onze aanpak maak je kennis met praktische, toegankelijke en krachtige werkvormen uit NLP. We helpen je daarmee bewuster te worden van je eigen aandeel in communicatie en hoe jij in elkaar steekt. Als je zelfbewuster wordt kun je gaan experimenteren met het inzetten van ander gedrag. Zo krijg je uiteindelijk meer keuzevrijheid en een andere respons van je omgeving. Dat werkt!

NLP

NLP is een krachtige, laagdrempelige en praktische methodiek die gericht is op succesvol communiceren, veranderen en functioneren. Door onze NLP-opleidingen en praktijkervaring zijn wij er als het ware door ‘gegrepen’. Wij zien het nu als onze missie om NLP voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Dat doen we door middel het verzorgen van individuele coaching, trainingen en workshops.

Hotel De Bosrand Belger-Kupers